Terms of service

 Algemene voorwaarden

Onderstaande info is van toepassing op de website van Wild Wicked & Free

Door het gebruik van de Wild Wicked & Free website wordt er ingestemd met deze disclaimer.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk en algemeen gebruik. Het gebruik van alle informatie op de webpagina geschiedt volledig op eigen risico van het gebruik.

U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

Aan de informatie op de webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Wild Wicked & Free zet zich in om de informatie op deze webpagina zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn, en kan zonder kennisgeving en waarschuwing op elk moment gewijzigd worden.

Wild Wicked & Free behoudt het recht om de inhoud op de webpagina aan te vullen, te veranderen zowel te verwijderen.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Wild Wicked & Free aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij Wild Wicked & Free. Niets op de website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of in wat voor vorm dan ook, en is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Wild Wicked & Free.

Wild Wicked & Free aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de opmerkingen die bezoekers plaatsen bij de reviews .

Wild Wicked & Free behoudt het recht opmerkingen en of geplaatste stukken bij de reviews in te korten, aan te passen en/of te verwijderen.

Wild Wicked & Free aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, uit webpagina’s die aan de Wild Wicked & Free site zijn gelinkt. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Wild Wicked & Free.

Wild Wicked & Free aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina’s die aan de Wild Wicked & Free website zijn gelinkt.